Du kan ikke ”ikke kommunikere”

Sådan bliver eleverne bevidste om egen og andres nonverbale kommunikation

Selv når vi ikke siger noget, kommunikerer vi. På denne workshop sætters der fokus på kommunikation uden ord: Hvad er det, jeg siger, når jeg ikke siger noget?
Eleverne bliver bevidste om, hvordan andre opfatter de signaler, som kroppen sender. På workshoppen bliver eleverne introduceret for flere øvelser, hvor de gennem observation og feedback hjælper hinanden til at blive opmærksomme på deres egen og andres nonverbale kommunikation (kropssprog). De lærer også, at selv om de ser det samme, kan det opfattes forskelligt – for alle har sin egen model af verden.

Resultatet af workshoppen:
Når eleverne og lærerne forstår, at de har forskellige modeller af verden og forskellige måder at udtrykke sig på, bliver de bedre til at kommunikere med hinanden. Eleverne trives og lærer endnu bedre.


Pris & Information

Varighed: 3 timer
Anvendelig fra: 5. klasse
Sted: Institutionen

Workshoppen bliver tilpasset det
enkelte klassetrin. En klasse kan med fordel gennemgå den med et par års interval, da indholdet
tilpasses klassens behov.

Krav til workshop:
For at deltage på denne workshop skal eleverne have gennemgået basis-workshoppen. Book begge workshops samtidigt og få rabat.


Kr. 4500.-
Ekskl. moms og kørsel

ORANGERIET

Orangeriet hjælper succesen på vej med positivitet, engagement og tillid. Er professionelt og engageret i mødet med dig og dine medarbejdere – og jeg arbejder altid med respekt, diskretion og indsigt, i muligheden for at skabe en harmonisk have i vækst.